När jordens befolkning ökar för varje år och resurserna krymper måste något göras.

När isarna smälter, havsnivåerna stiger och extremt väder snart betraktas som normalt, då måste något göras.

Alla är överens om att en fossilfri framtid är nödvändig för vår planet.  Vissa säger 2030, andra 2040 men få ifrågasätter idag nödvändigheten av att växla över till förnyelsebara energikällor.

Vi måste hitta andra energikällor.

Att satsa på energi från solen med hjälp av solpaneler är att satsa på en ren, pålitlig, underhållsfri och i högsta grad förnyelsebar energikälla.

Och – det är en verkligt bra och lönsam affär. Med en egen solcellsanläggning sjunker energikostnaden, inte tvärtom.

Det innebär ett fast pris för energin 30 år framöver eller mer.

Kostnaderna blir enkla att förutse samtidigt som valet av energikälla, solpanelen, innebär en grönare framtid för vår värld.

Brand Energy Group erbjuder en kombination av lönsamhet och grön omställning med förnybara energikällor som utgångspunkt.

Ni behöver inte välja mellan lönsamhet och miljö, med solpaneler erbjuds både och.

Vi på BG-Energy bygger större solcellsanläggningar både på tak och mark.

BG-Energy erbjuder också olika lösningar för att lösa behovet av att kunna ladda sin bil både som anställd eller som en kund på tex ett köpcentrum.

Och att elbilsmarknaden är här för att stanna ser vi tydligt när Tesla nu producerar över 1000 bilar dagligen och bygger nya fabriker på 6 mån.

Här har ni möjligheten att vara med om nästa stora omväxling och stå beredda med innovativa laddlösningar som kan ge en betydande intäkt, inte minst ihop med en egenproducerande solcellslösning på tak eller mark.

Vi har en fullständig kontroll på hela processen från kontakt med elnätansvariga göra vind och lastberäkningar, investeringsstöd till uppförande och färdigställande av systemet. Helt enkelt en -Turn Key- lösning.