När jordens befolkning ökar för varje år och resurserna krymper måste något göras.

När isarna smälter, havsnivåerna stiger och extremt väder snart betraktas som normalt, då måste något göras.

Alla är överens om att en fossilfri framtid är nödvändig för vår planet.  Vissa säger 2030, andra 2040 men få ifrågasätter idag nödvändigheten av att växla över till förnyelsebara energikällor.

Vi måste hitta andra energikällor.

Att satsa på energi från solen med hjälp av solpaneler är att satsa på en ren, pålitlig, underhållsfri och i högsta grad förnyelsebar energikälla.

Och – det är en verkligt bra och lönsam affär. Med en egen solcellsanläggning sjunker energikostnaden, inte tvärtom.

Det innebär ett fast pris för energin 30 år framöver eller mer.

Kostnaderna blir enkla att förutse samtidigt som valet av energikälla, solpanelen, innebär en grönare framtid för vår värld.

Brand Energy Group erbjuder en kombination av lönsamhet och grön omställning med förnybara energikällor som utgångspunkt.

Ni behöver inte välja mellan lönsamhet och miljö, med solpaneler erbjuds både och.

Vi på BG-Energy bygger större solcellsanläggningar både på tak och mark.

BG-Energy erbjuder också olika lösningar för att lösa behovet av att kunna ladda sin bil både som anställd eller som en kund på tex ett köpcentrum.

Och att elbilsmarknaden är här för att stanna ser vi tydligt när Tesla nu producerar över 1000 bilar dagligen och bygger nya fabriker på 6 mån.

Här har ni möjligheten att vara med om nästa stora omväxling och stå beredda med innovativa laddlösningar som kan ge en betydande intäkt, inte minst ihop med en egenproducerande solcellslösning på tak eller mark.

Vi har en fullständig kontroll på hela processen från kontakt med elnätansvariga göra vind och lastberäkningar, investeringsstöd till uppförande och färdigställande av systemet. Helt enkelt en -Turn Key- lösning.

Nyheter

Artikel om Brand Group Energys arbete ihop med Easy Park, Zaptec tillsammans med Orvelin Group

Köpcentrumen som laddar kundernas bilar med solenergi

Flera ledande köpcentrum i Västsverige har investerat i miljövänliga elbilsladdare och solcellsanläggningar.

Sammanlagt rör det sig om över 200 nya laddplatser och flera tusen kvadratmeter solceller vilka nu står färdigställda i Melleruds handel, Nordby shoppingcenter, O-ringen, Strömstad köpcentrum och Tanum shoppingcenter.

Med en framtida batterilösning kan den egenproducerade elen lagras och dessutom användas som en back-up om strömavbrott i ordinarie elnät skulle inträffa.

– När både miljömässiga och rent ekonomisk hänsyn talar för investeringen, är det ett mycket enkelt beslut att fatta, säger Ulf Palm, representant för köpcentrumen.  

Leverantören av installationen heter Brand Group Energy och drivs av Johan Hedström. Lösningen är speciellt framtagen för köpcentrum som vill erbjuda miljövänlig solenergi till sina kunder. 

– På en solig sommardag kan köpcentrumens kunder ladda sina elbilar med solenergi, säger Johan Hedström.

Dessutom bär sig investeringen över tid.

– Fastighetsägare får en avkastning på kapital som motsvarar cirka 10 procent över en tidsperiod på 30 år på sina solceller, säger Johan Hedström. Dessutom är den tekniska livslängden lång på våra produkter.

Statligt investeringsstöd

Ulf Palm stod inför många alternativ men valde att anlita Brand Group Energy efter en grundlig genomlysning.

– Valet föll på Brand Group Energy eftersom vi insåg att de hade den bästa helhetslösningen och dessutom kapacitet att utföra den i större skala, säger Ulf Palm. Bolaget har också hjälpt oss att få investeringsstöd genom Klimatklivet.

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till satsningar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet är betydande och kan omfatta upp till hälften av investeringen för laddstationer.

Men valet att genomföra satsningen handlar långt ifrån om enbart kronor och ören utan lika mycket om att allt fler kunder efterfrågar elbilsladdare som levererar miljövänlig el med hjälp av solceller.

– Vi ser också ett tydligt engagemang hos butikskedjorna som är våra hyresgäster, säger Ulf Palm. De ställer krav på oss och efterfrågar även laddstationer till sina egna elbilar. För egen del känns det bra att kunna erbjuda besökare och hyresgäster detta, och att samtidigt kunna göra en insats för miljön.

Hur ser då den faktiska lösningen ut? Brand Group Energy installerar solceller med höga effektvärden och lång livslängd kopplat till elbilsladdare. 

– Ibland förs det fram argument om att vi har för få soltimmar i Sverige för att solceller ska vara effektiva, berättar Johan Hedström. Men det stämmer inte. Våra soltimmar är fullt jämförbara med norra Tysklands. De lägre temperaturerna på våra breddgrader är dessutom fördelaktigt eftersom höga värmetal sänker elproduktionen. Man kan likna det vid att solcellerna befinner sig på ett behagligt spa. Och det är väldigt enkelt att koppla ett batteri till solpanelerna för att få ned effekttopparna. 

Ledande partners

Batteriet som kan anslutas till solpanelerna liknar Johan vid systemets hjärta som ger fastighetsägaren möjlighet att lagra el. Den lagrade elen kan sedan brukas för att få ned effekttoppar i köpcentrumens elförbrukning, vilket sänker kostnaderna. Men även utan ett batteri kan man skapa ett så kallat Virtual Power Plant. I praktiken innebär det att fastighetsägaren kan hjälpa svenska kraftnätet att reglera obalanser i nätet mot en kick-back. För ett köpcentrum av Nordbys storlek kan det röra sig om en ersättning om cirka 70 000 per år, och den ersättningsnivån förväntas att stiga. Och med ett påkopplat batteri finns potential för betydligt högre belopp.

Elbilsladdarna, som är kopplade till solcellerna, levereras av Zaptec. Det är ett norskt bolag som är ledande på den norska marknaden för laddstationer och har nu framgångsrikt etablerat sig i Sverige. Anna-Karin Andersen är vd för Zaptec Sverige och framhåller att Zaptecs elbilsladdare är mycket väl anpassade för större parkeringsplatser.

– En av styrkorna med vårt laddsystem är dess intelligenta styrning av el-lasterna som bland annat balanserar strömmen jämt på faserna. Det gör att den tillgängliga strömmen på sajten används på ett optimerat sätt, och samtidigt ges alltid snabbast möjliga laddhastighet. Med ett optimerat användande av den befintliga strömmen kan effekttopparna hållas nere och man undviker att behöva uppgradera elkapaciteten på sajten, vilket sparar fastighetsägaren stora belopp.

Inte bara Zaptec ingår som samarbetspartner i Brand Group Energys lösning utan även Easypark, ett bolag som är ledande på digitala parkeringslösningar. Appen erbjuder inte bara en effektiv betallösning utan hjälper även bilisterna att hitta tillgängliga parkeringsplatser och laddstationer. Zaptec använder sig av ett öppet API i sina laddare, vilket har gjort det möjligt för Easypark att koppla på sitt gränssnitt och betallösning.

– Fördelen med vår app är att vi är störst och har rikstäckning i Norden, säger Anders Bäck, vd på Easypark Sverige. Under semestertider innebär det att det är väldigt smidigt för bilister att använda vår app eftersom de flesta redan har den installerad. Med vår app kan kunden hitta en tillgänglig laddstation, initiera själva laddningen och sedan betala automatiskt med ett passande betalningsalternativ.

Ett exempel att följa

Talar man med Johan Hedström råder det ingen tvekan om att han är nöjd med valet av samarbetspartners. 

– För betallösningen ville vi samarbeta med en etablerad aktör. Easyparks betalapp är störst och det finns ingen app på marknaden som fungerar bättre. Zaptec är det ledande bolaget på den norska marknaden, som ju är ett föregångsland på detta område, och erbjuder väldigt snabb och effektiv service. 

På sikt tror Johan Hedström att moderna köpcentrum kommer att bli det naturliga alternativet till bensinmacken. När du ändå befinner dig på ett köpcentrum i flera timmar är det perfekt att kunna ladda elbilen under tiden. Anna-Karin Andersen delar Johans syn och framhåller att elbilen för användaren faktiskt på många sätt är en mer praktisk produkt än en traditionell bensindriven bil. 

– Det finns en uppfattning om att det kan vara krångligt att äga en elbil, men i takt med att det installeras fler  laddstationer och kommer nya smarta lösningar blir det allt enklare. Redan idag sparar man ofta tid på att äga en elbil då man  slipper ta omvägen förbi bensinstationen.

Anders Bäck på Easypark understryker att de smarta lösningarna inte bara kommer att begränsa sig till köpcentrumen. Parkeringshusen i framtiden kommer att bli en naturlig servicestation och erbjuda ett flertal tjänster medan bilen står parkerad, till exempel biltvätt eller paketleverans. Det är alla tjänster som enkelt kan integreras i Easyparks app.

I dagsläget utgör laddbara bilar endast fyra procent av den totala flottan av personbilar i Sverige. Men med en tillväxt på 89 procent det senaste året är trenden tydlig. Detta leder i sin tur till allt högre efterfrågan på laddstationer.

– Jag tror att fler köpcentrum kommer att följa vårt exempel, säger Ulf Palm. Det finns inga argument för att inte göra det.