Solceller

Allt från villalösningar till stora solcellsanläggningar.

Ultamodern teknisk lösning

Tekniken i våra solpaneler är av monokristallint kisel, PERC-teknologi och i halfcut-utförande. Med denna lösning optimerar vi infångandet av solenergin, även skuggiga dagar.

Skattereduktion

Privata hushåll kan göra avdrag på kostnaden för både material installationen av solpanel. Vi hjälper med ansökning och genomförande av avdraget. På  Skatteverket kan du läsa mer.

Garanti

Vi på Brand Group Energy kan hantera långa garantiåtaganden, eftersom våra tillverkare har Tier 1 status. Tier 1 innebär att leverantören har stor finansiell styrka.