Policy om personuppgifter och integritet

Denna policy för personuppgifter och integritet (“Integritetspolicy”) gäller för Brand Group Sverige AB (“BGE”, “vi”, “oss”) med org.nr. 559184–8162.
Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-11-06

BGE värnar om din integritet

BGE är personuppgiftsansvarig för alla uppgifter du eller någon annan ger eller tillhandahåller oss. BGE är av den fasta övertygelsen att dina personuppgifter är dina och att det förtroende du givit oss endast kan bemötas med den största respekten för din personliga integritet. Alla medarbetare på BGE är medvetna och måna om säker hantering av personuppgifter och vi har tagit in extern spetskompetens för att dubbelkolla processer och rutiner.

Du är välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till info@brandgroupenergy.se 

När och varför samlar vi in dina personuppgifter?

BGE samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du tecknar ett avtal med oss. Information som vi samlar in om dig i samband med att du tecknar ett avtal med oss är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal och leverera våra tjänster

BGE samlar också in och behandlar personuppgifter om dig som inte är kund men som kan bli det i framtiden. Det kan ske genom att du lämnar uppgifter till oss och vi anser att det finns ett berättigat intresse från din sida för BGE tjänster.

Mer om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns behov att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge BGE behöver bevara uppgifterna för att uppfylla lagkrav

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de medarbetare hos BGE som behöver ha tillgång till uppgifterna enligt de ändamål som finns i behandling.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut till tredje part, såsom bolagets koncernbolag, myndigheter, tjänsteleverantörer (t.ex. datacenter) och andra samarbetspartners.

Dina personuppgifter – dina rättigheter

BGE ansvarar för att dina personuppgifter hos oss behandlas enligt rådande lagstiftning. För din och andras integritet är det viktigt att dina personuppgifter hos oss är korrekta och därför kan vi på din begäran eller på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som inte längre är nödvändiga att vi behandlar för de syften de samlades in för eller i fall när vi inte kan radera personuppgifter för att uppfylla lagkrav. Om du begär att vi raderar dig kommer vi ta bort alla uppgifter som vi kan ta bort, övriga uppgifter som vi är skyldiga att lagra enligt lag kommer att sparas.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som du lämnat till oss så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnat eller ska lämnas ut till.

Vi skyddar din data

Om BGE råkar ut för en personuppgiftsincident och det finns risk att någon obehörig tagit del av dina personuppgifter kommer detta att rapporteras till Datainspektionen.

Vi arbetar kontinuerligt med datasäkerhet och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, radering eller förändring.